مهم: الزامي بودن شماره تماس صحيح و در دسترس مسافر در رزرو پرواز


در قسمت شماره تلفن؛شماره همراه  صحيح و در دسترس مسافر را وارد نماييد در غير اين صورت ايرلاين و شرکت مسئوليتي در قبال مواردي مثل تغيير تاريخ و تغيير ساعت پرواز  (تعجيل يا تاخير زمان پرواز) را ندارد
سایر اعلانات