نکته مهم در خصوص فرآيند رزرو بليت

توصيه مي شود در زمان صدور بليت فرآيند رزرو را سريعا انجام دهيد، زيرا تا زماني که تراکنش به صورت کامل انجام نشده است و رفرنس را دريافت نکرده ايد صندلي براي شما نگه داشته نمي شود
سایر اعلانات