مدت زمان استرداد وجه
قابل توجه رزرو کنندگان محترم

مدت زمان استرداد وجه در صورت ابطال پرواز يا کنسل نمودن رزرو (توسط ايرلاين و يا شخص رزرو گيرنده) حداکثر 5 روز کاري مي باشد




سایر اعلانات