شماره تماس جهت هماهنگي گروه هاي ايران به عراق
***قابل توجه همکاران محترم***

 جهت درخواست و هماهنگي گروه هاي ايران به عراق با شماره ذيل تماس بگيريد

***۰۹۱۵۴۰۰۱۲۹۷***سایر اعلانات