رزرو بیش از 8 نفر (رزرو گروهی)
قابل توجه همکاران و مسافرين محترم در خصوص رزرو بليت بيش از 8نفر (گروهي)

رزروهای گروهی بيش از 8صندلي بر روي هر يک از پروازهاي مسير عراق (نجف و بغداد) بايد با هماهنگي .
رزرواسیون صادر شود

تلفن هماهنگی: 09154001297سایر اعلانات